Consulten en tarieven

Consulten

De consulttijden zijn opgebouwd uit contacttijd (gesprekstijd) en uitwerktijd. Onder uitwerktijd vallen administratieve handelingen, registratie en rapportage aan de verwijzer. Wij werken een individueel voedings- of dieetadvies uit, verdiepen ons in de specifieke hulpvraag en plegen indien nodig overleg met de arts.

In onderstaand overzicht zie je de totale tijd per consult. Deze tijd kan dus afwijken van de tijd die daadwerkelijk bij de diëtist doorgebracht wordt.

Dieetadviezen

Type consult

Tijd

Tarief

Eerste consult

5 kwartier

€ 75,00

Vervolgconsult

Per kwartier

€ 15,00

Telefonisch consult

Per kwartier

€ 15,00

E-consult

Per kwartier

€ 15,00

Huisbezoek toeslag
(exclusief de consulttijd)

 

€ 20,24

Groepsconsult

Per kwartier per persoon

€ 15,00

Sportvoedingsadvies
(intake, berekeningen, advies, een uitgebreid vervolgconsult)
10 kwartier € 150,00

 

Voedingsadviezen

Een voedingsadvies zonder verwijzing wordt niet vergoed en is voor eigen rekening. Hiervoor gelden dezelfde tarieven als hierboven vermeld.

Aanmelden

Wanneer je een verwijzing hebt gekregen of op eigen initiatief naar de diëtist wilt, kun je jezelf per telefoon (0229 - 281065) of per e-mail aanmelden (info@dietistenteam.nl of via ons contactformulier).

Eerste afspraak

Tijdens het intakegesprek registreren wij je gegevens. Daarna nemen we de reden van verwijzing, het huidige voedingspatroon en de behandeldoelen samen door. Wanneer je zonder verwijzing bij de diëtist komt, zal de diëtist beoordelen of je met de specifieke klacht en hulpvraag aan het juiste adres bent.

Neem op je eerste afspraak het volgende mee:

  • Verwijsbrief (indien van toepassing)
  • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID kaart of rijbewijs)
  • Indien met de diëtist afgesproken een bijgehouden eetdagboek (Je kunt het eetdagboek hier downloaden).
  • Zorgverzekeringspasje

Vervolgconsulten

Het vervolgtraject na het eerste consult kan op verschillende manieren worden ingevuld. Op de praktijk, telefonisch, online of een combinatie van deze drie. Samen met de diëtist wordt gekeken welke vorm van begeleiding het beste bij je past.

Afspraak afzeggen

Een afspraak dient telefonisch of per mail uiterlijk 24 uur van te voren te worden geannuleerd. Bij verhindering op een dag volgend op een weekend of een erkende feestdagen) gaat de termijn 24 uur in op de laatste voorafgaande werkdag. Bij een latere afmelding zijn wij genoodzaakt de geplande consulttijd in rekening te brengen.