Verwijzing & vergoeding

Directe Toegankelijkheid Diëtist (DTD)

Sinds 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Dit betekent dat de cliënt zonder verwijsformulier een afspraak kan maken bij de diëtist. De diëtist begint de directe toegankelijkheid met een screening. Alle diëtisten van Diëtistenteam Spring zijn opgeleid zo’n screening uit te voeren. Indien uit de screening blijkt dat aanvullend onderzoek nodig is zal de cliënt naar u worden terugverwezen. Nadat aanvullend onderzoek heeft plaatsgevonden kan de cliënt alsnog met een verwijsbrief bij de diëtist terecht voor dieetbegeleiding. Als er geen aanleiding is om de cliënt terug te verwijzen naar de (huis)arts zal de dieetbegeleiding direct worden gestart. Na afloop van de screening zal er, in overleg met de cliënt, een terugrapportage worden verstuurd met de bevindingen.

Verwijsformulier

Diëtistenteam Spring hecht nog steeds veel waarde aan het verwijsformulier van de (huis)arts en vindt het prettig om op basis daarvan de behandeling te starten. Voor verwijsmogelijkheden kan gebruik worden gemaakt van de Artsenwijzer Diëtetiek op www.artsenwijzer.info. Hierin staan duidelijk de indicaties voor verwijzing naar de diëtist beschreven.

Na het eerste consult ontvangt de verwijzer een beginrapportage en na het laatste consult een eindrapportage. Indien nodig worden er tussentijdse rapportages opgesteld. Dit is afhankelijk van de reden van verwijzing, het gemaakte behandelplan, tussentijdse vorderingen en duur van het behandeltraject.

Onderstaand verwijsformulier kan worden gedownload, ingevuld en uitgeprint aan de cliënt worden meegegeven. Zonder handtekening is dit verwijsformulier echter niet geldig. Ter informatie van de cliënt stellen wij gratis folders en visitekaartjes beschikbaar, die in de wachtkamer neergelegd kunnen worden.

Wanneer je brochures wilt ontvangen, meer informatie wenst of behoefte heeft aan overleg kun je contact opnemen per telefoon (0229 – 281065) of per mail (info@dietistenteam.nl).

Download het verwijsformulier