Leveringsvoorwaarden

1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Diëtistenteam Spring (onderdeel van Ketenzorg West-Friesland) en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van Diëtistenteam Spring inroepen.

2 Tarieven

2.1 Basisverzekering

Dieetadvisering, omvat voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten, is opgenomen in de basisverzekering. Per kalenderjaar wordt 3 uur vergoed. Bij meer dan 3 uur ontvangt de opdrachtgever de rekening. Voor de tarieven wordt verwezen naar artikel 2.4.

2.2 Aanvullende verzekering

Wanneer de opdrachtgever meer dan 3 uur dieetadvisering nodig heeft kan dit soms ook geheel of gedeeltelijk via een aanvullende verzekering vergoed worden. De opdrachtgever kan zelf de polis nakijken of bij de verzekeraar informeren of hij/zij voor deze aanvullende vergoeding in aanmerking komt. Voor de tarieven wordt verwezen naar artikel 2.4.

2.3 Directe Toegankelijkheid Diëtetiek

Per 1 augustus 2011 is de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD) ingevoerd. Dit betekent dat de opdrachtgever ook zonder verwijsbrief van een (huis)arts of specialist voor een consult of behandeling naar de diëtist kan gaan. De diëtist begint de directe toegankelijkheid altijd met een screening. Hieruit kan soms blijken dat er alsnog een verwijsformulier nodig is van uw (huis)arts. Een aantal zorgverzekeraars kiest ervoor behandeling door de diëtist zonder verwijzing niet te vergoeden. In dit geval is een verwijsbrief van een (huis)arts of specialist nodig om de behandeling vergoed te krijgen. Raadpleeg hiervoor jouw eigen polisvoorwaarden of neem contact op met de verzekeraar.

2.4 Tarieven

Hieronder staan de huidige tarieven van Diëtistenteam Spring (gebaseerd op de tarieven van 2011). Hierin is mede de toeslag bij een huisbezoek opgenomen.
De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat de behandeltijd/consulttijd bestaat uit twee componenten: de directe en indirecte tijd. De directe tijd is de tijd waarbij de opdrachtgever aanwezig is bij de diëtist, de indirecte tijd is de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer en registratie van de gegevens. Na het eerste consult ontvangt de verwijzer een beginrapportage en na het laatste consult een eindrapportage. Indien nodig worden er tussentijdse rapportages opgesteld. Dit is afhankelijk van de reden van verwijzing, het gemaakte behandelplan, tussentijdse vorderingen en duur van het behandeltraject. Hierbij is de opdrachtgever doorgaans niet aanwezig. De tijd wordt afgerond in kwartieren.

Type consult

Tijd

Tarief

Eerste consult

5 kwartier

€ 75,00

Vervolgconsult

Per kwartier

€ 15,00

Telefonisch consult*

Per kwartier

€ 15,00

E-consult

Per kwartier

€ 15,00

Huisbezoek toeslag (excl. Consulttijd)

n.v.t.

€ 20,24

Groepsconsult

Per kwartier per persoon

€ 15,00

Sportvoedingsadvies 
(intake, berekeningen, advies, een uitgebreid vervolgconsult)

10 kwartier

€150,00

* De volgende zorgverzekeraars vergoeden geen telefonische consulten: Caresq, Besured, National Academic en Promovendum.
De kosten van het telefonische consult zijn voor eigen rekening van de opdrachtgever.

2.5 Eigen risico

Sinds 1 januari 2008 geldt een eigen risico voor ziektekosten. In 2019 bedraagt het eigen risico € 385,-. Dit betekent dat de eerste € 385,- voor eigen rekening zijn en de zorgverzekeraar dit verhaalt op de klant. De diëtist valt onder dit eigen risico.

3 Verhinderingen, annulering van afspraak

Indien de opdrachtgever verhinderd is een gemaakte afspraak na te komen, dient dit uiterlijk 24 uur van te voren (weekenden en feestdagen niet meegerekend) doorgegeven te worden per telefoon of e-mail. Bij verhindering op een dag volgend op een weekend of op een erkende feestdag(en) gaat de termijn van 24 uur in op de laatste voorafgaande normale werkdag. Een afspraak op maandag dient daarom vóór 16.30 op de voorafgaande vrijdag telefonisch of per e-mail te worden afgezegd.
Afspraken die niet op tijd worden afgezegd worden in rekening gebracht. De factuur van een gemiste afspraak ontvangt u persoonlijk, deze kosten kunnen niet verhaald worden op de zorgverzekeraar.

4 Declaraties

In het vervolg op het genoemde in artikel 2, ontvangt de opdrachtgever een rekening van de gemaakte kosten van Diëtistenteam Spring. Afhankelijk van de aanvullende verzekering kan de opdrachtgever deze declareren bij de zorgverzekeraar. Het rekeningnummer van Diëtistenteam Spring  is: ABN-AMRO  61. 94. 96. 878, IBAN: NL54 ABNA 0619496878 te Hoorn.