Kwaliteitszorg

Diëtistenteam Spring is onderdeel van het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland (DZS). Het DZS is op 26 januari 2011 gecertificeerd door TÜV Rheinland Nederland BV conform de norm ISO 9001:2008. Voor patiënten en degenen die naar ons verwijzen, is de certificering het bewijs van aantoonbare kwalitatief hoogwaardige zorg.

Bij de uitreiking van het certificaat is daarnaast gemeld dat: “De organisatie opvalt doordat er in hoog tempo efficiënt en effectief gewerkt wordt door een groep bekwame en gemotiveerde medewerkers. De hoge ambities binnen de organisatie worden gesteund door het goed functionerende kwaliteitsmanagement systeem.”

Privacy

Privacy van al onze cliënten is zeer belangrijk. Veel gegevens die de diëtist ontvangt, zijn immers persoonlijk. Om de privacy zoveel mogelijk te beschermen, beschikt Diëtistenteam Spring over een privacyreglement. Hierin staan de rechten en plichten met betrekking tot persoonlijke informatie beschreven.

Cliëntenraad

Als onderdeel van het DZS heeft Diëtistenteam Spring een cliëntenraad, die een adviserende rol heeft over het beleid van de organisatie.

Cliëntenraad Diabetes Zorgsysteem
Maelsonstraat 7
1624 NP Hoorn
Tel. 0229-219401

Klachtenbehandeling

Diëtistenteam Spring streeft naar een continue verbetering van de zorgverlening. Vandaar dat wij graag op de hoogte blijven van eventuele klachten die onze cliënten hebben.
Nadere informatie over de klachtenprocedure is te vinden in de brochure “Uw klacht heeft onze aandacht”. Voor het indienen van een klacht en/of het opvragen van de brochure kun je contact opnemen met Diëtistenteam Spring op telefoonnummer 0229-281065.