Veel gestelde vragen

 

Waarvoor kan ik bij een diëtist terecht?

De diëtisten van Spring staan klaar om voedings- en dieetadviezen te geven bij de meest uiteenlopende aandoeningen of klachten. Bij dieetadvies gaat het altijd om een medische reden. Denk aan maag-/darmproblematiek, overgewicht, eetstoornissen, nierfunctieproblemen, voedselallergie, hoge bloeddruk of een cholesterolafwijking. Voor het starten van dieetbegeleiding is een verwijsformulier van de (huis)arts nodig.
Bij voedingsadvies is er geen medische reden, maar worden tal van andere onderwerpen behandeld. Bijvoorbeeld vakkundig adviezen over gezonde voeding en lichaamsbeweging of toepasbare tips voor moeilijk etende kinderen, zwangeren, vegetariërs of sporters.

Heb ik een verwijsformulier nodig?

Per 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk (DTD). Dit betekent dat je zonder verwijsbrief een afspraak kan maken bij de diëtist. Je staat natuurlijk vrij eerst je arts te raadplegen en een verwijsbrief te vragen, maar dit is niet meer strikt noodzakelijk.

Wanneer je voor het eerst bij de diëtist van Diëtistenteam Spring komt zonder verwijsbrief dan vindt er een zogeheten DTDscreening plaats, deze duurt 15 minuten. Dit is een vooronderzoek om te kijken of je bij de diëtist aan het juiste adres bent. Het hangt van meerdere factoren af of een behandeling gestart kan worden. Natuurlijk van de klacht zelf. Maar mogelijk heb je ook andere klachten of aandoeningen die van invloed kunnen zijn op de behandeling. Zijn er twijfels, dan geeft de diëtist je het advies om contact met jouw arts op te nemen of de diëtist bespreekt dit, in overleg met jou, zelf met de huisarts.

Of de DTD-screening wordt vergoed verschilt per zorgverzekeraar. Raadpleeg jouw eigen polisvoorwaarden of neem contact op met de verzekeraar.

Wordt de diëtist vergoed door de zorgverzekering?

Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering. De eerste 3 uur worden vergoed, daarnaast heb je mogelijk nog recht op vergoeding vanuit jouw aanvullende verzekering. Raadpleeg jouw polisvoorwaarden voor de vergoeding van dieetadvisering. Houd tevens rekening met het eigen risico.

Wat is het verschil tussen een diëtist en een gewichts- of voedingsconsulent?

De naam 'diëtist' is bij de wet beschermd. Een diëtist heeft een vierjarige hbo-opleiding gevolgd en staat ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici. Daarnaast zijn diëtisten verplicht na hun opleiding op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en methodieken door het regelmatig volgen van (bij)scholingen. Bovendien handelen diëtisten op wetenschappelijke basis. Diëtisten zijn bevoegd om adviezen te geven over een gezonde leefstijl, maar zij mogen ook mensen met een ziekte of aandoeningen begeleiden. Een gewichts- of voedingsconsulent heeft een cursus gevolgd en mag alleen voedingsadviezen geven aan gezonde mensen.

Hoe kan ik mij aanmelden bij Diëtistenteam Spring?

Bel op werkdagen tussen 8.00 – 16.30 uur naar 0229-281065, onze receptionisten verbinden je dan door naar de diëtist of zorgen dat je door een diëtist wordt teruggebeld. Of stuur een e-mail naar info@dietistenteam.nl. Via het contactformulier kun je ook een berichtje achterlaten. Op werkdagen proberen wij dan op dezelfde dag nog contact op te nemen.

Hoe lang duren de consulten?

Het eerste gesprek, het intakegesprek, duurt 60 minuten met daarbij 15 minuten uitwerktijd voor de diëtist. Dit eerste gesprek is langer dan de andere gesprekken omdat er veel zaken doorgenomen moeten worden. Zoals persoonlijke gegevens, wensen en verwachtingen, de voedingsgewoonte etc. De vervolgconsulten duren minimaal 15 minuten. Afhankelijk van je wensen en de zorgvraag, wordt er in overleg met de diëtist bepaald hoeveel tijd er per consult nodig is. Bovendien wordt er gekeken welke manier van begeleiding je prettig vindt en het beste voor jou geschikt is. Online, telefonisch of op locatie.

Wat moet ik het eerste gesprek meenemen?

Het verwijsformulier (indien van toepassing), een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs), het zorgverzekeringpasje en indien met de diëtist is afgesproken een ingevuld eetdagboekje. Wanneer er medicijnen worden gebruikt, is het nog makkelijk om een medicijnlijstje mee te nemen.

Hoe werkt het e-consult?

Na een intakegesprek met één van de diëtisten krijg je een eigen toegangscode. Hiermee kun je inloggen op je persoonlijke account. Op deze manier is je privacy van gevoelige informatie gegarandeerd. De diëtist spreekt vaak af wanneer ze de voortgang van het dieet wil evalueren, maar je mag ook tussentijds vragen stellen op een voor jou geschikt moment. Wanneer je diëtist een antwoord of reactie heeft geplaatst, ontvang je hiervan een berichtje per e-mail en kun je dit bericht inzien op je persoonlijke account. De begeleiding gebeurt nooit geheel per e-consult. Het begint altijd met een intakegesprek en tussentijds kan het soms ook nog prettig zijn elkaar even persoonlijk te spreken.

Hoe kan ik mijn afspraak afzeggen als ik verhinderd ben?

De afspraak dient tenminste 24 uur van te voren te worden geannuleerd per telefoon (0229-281065) of e-mail (info@dietistenteam.nl). De kosten worden dan niet in rekening gebracht en de diëtist kan een andere afspraak met je maken. Bij een latere afmelding zijn wij genoodzaakt de geplande consulttijd in rekening te brengen. Bij verhindering op een dag volgend op een weekend of een erkende feestdag gaat de termijn 24 uur in op de laatste voorafgaande werkdag.