Vergoedingen

Voor dieetadviezen op medische indicatie worden per kalenderjaar drie behandeluren vergoed. Dit komt neer op ongeveer 4-8 consulten. De diëtist laat altijd op tijd weten wanneer het einde van de drie behandeluren in zicht is. Hierna kunnen de consulten eventueel op eigen kosten worden voortgezet. Het is mogelijk dat je recht hebt op meer behandeluren op basis van een aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor de verzekeringspolis.

Voor iedereen geldt een verplichte eigen bijdrage of eigen risico. Hieronder wordt verstaan dat alle zorg uit de basisverzekering tot een bedrag van 385 euro door de cliënt zelf betaald wordt. Pas als de kosten per kalenderjaar - bijvoorbeeld aan medicijnen, diëtist en/of psycholoog - meer dan 385 euro per kalenderjaar bedraagt, wordt dit vergoed.

Voedingsadviezen zonder medisch doel worden niet vergoed door de verzekering en zijn altijd voor eigen kosten.